HPP Asianajotoimisto rahoitus

Rahoitus

HPP Asianajotoimisto rahoitus

HPP:n asian­tun­ti­joil­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me ydintä ovat erilaiset syndikoidut järjestelyt, akvisitio-, projekti-, joukkovelkakirja-, high yield, unitranche-, mezzanine-, sale and leaseback, factoring- ja kiinteistörahoitusjärjestelyt sekä kasvuyritysten rahoituskierrokset. Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti myös vapaaehtoisissa uudelleenjärjestelyissä sekä kriisitilanteiden hoitamisessa ja niihin valmistautumisessa.

Tutustu tiimiin

Rahoitusosaamisemme ei pe­rus­tu pel­käs­tään oi­keu­del­lis­ten ky­sy­mys­ten hal­lit­se­mi­seen, vaan myös kansainvälisestä yri­tysliiketoiminnasta saa­tuun työ­ko­ke­muk­seen. Useil­la ju­ris­teil­lam­me on ko­ke­mus­ta pank­ki- ja ra­hoi­tus­maa­il­mas­ta sekä pörssiyhtiöiden palveluksessa toimimisesta. Esimerkiksi yritys- ja kiinteistöjärjestelyiden rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, joukkovelkakirjalainat, factoring- ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt, pääomasijoitukset sekä yhtiö- ja sopimusoikeus lukeutuvat tiimin monipuoliseen osaamiseen.  

Straight forward and businesslike approach

LEGAL 500

Liiketoiminnan kasvun varmistaminen juridisesti vastuullisesti ja turvallisesti

Velkarahoituksen lisäksi rahoitusryhmämme toimenkuvaan kuuluvat rahoitusalan sääntelyyn liittyvät kysymykset sekä pääomarahastojen ja sijoitusrahastojen perustamiset ja muut rahastoihin liittyvät järjestelyt sekä rahastoyhtiön että sijoittajan näkökulmasta.

HPP edustaa sekä rahoittajia, sijoittajia että rahoitettavia tahoja. Laaja kokemuksemme kattaa kaiken olennaisen suoraviivaisista paikallisista aina monimutkaisiin kansainvälisiin järjestelyihin asti. Räätälöimme palvelumme asiakkaillemme ottaen huomioon kunkin järjestelyn ominaispiirteet.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Rahoitus

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä