Anna-Stephanie

Roubier

EU ja kilpailu

Anna Roubier provided us with clear and to-the-point advice in the past. She always gave us a comfort of swift and efficient cooperation.

LEGAL 500

Anna-Stephanie

Roubier

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu-, EU- ja kemikaalilainsäädäntöön. Hänellä on laaja kokemus kartelli- ja yrityskeskittymien valvontamenettelyistä sekä EU:n että kansallisella tasolla. Anna avustaa asiakkaita myös kansallisten yrityskauppailmoitusvelvollisuuksien selvittämisessä kilpailuviranomaisille.

Ennen HPP:hen siirtymistään Anna on työskennellyt muun muassa suuren yhdysvaltalaisen asianajotoimiston Brysselin toimistossa ja Euroopan kemikaaliviraston oikeudellisena neuvonantajana.

Anna on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja hän on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen College of Europessa, Bruggessa. Hänellä on myös suomalaisen asianajajan pätevyys.

SUOMI, ENGLANTI, RANSKA & RUOTSI
LL.B. (HONS.) (GLASGOW, ENGLANTI), LL.M. EUROPEAN LAW (COLLEGE D’EUROPE, BRUGES), LL.M. (HELSINKI)

Osaamisalue ja tiimit

EU ja kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Ota yhteyttä