Anna-Stephanie

Roubier

EU ja kilpailu

Anna Roubier provided us with clear and to-the-point advice in the past. She always gave us a comfort of swift and efficient cooperation.

LEGAL 500

Anna-Stephanie

Roubier

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Annan osaamisalueisiin kuuluvat myös EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatioon kuuluvat oikeudelliset kysymykset ja hallinnolliset prosessit. Anna on aiemmin työskennellyt mm. ja Euroopan kemikaalivirastossa lainopillisena neuvonantajana.

Annalla on oikeustieteentutkinto Yhdistyneestä Kuningaskunnasta Strathclyden yliopistosta ja hän on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen College of Europessa, Bruggessa. Hän on myös pätevöitynyt Suomessa.

SUOMI, ENGLANTI, RANSKA & RUOTSI
LL.B. (HONS.) (GLASGOW, ENGLANTI), LL.M. EUROPEAN LAW (COLLEGE D’EUROPE, BRUGES), LL.M. (HELSINKI)

Osaamisalue ja tiimit

EU ja kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Ota yhteyttä