Maria

Metso

EU ja kilpailu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Maria

Metso

Maria Metso on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä henkilötietojen käsittelyyn kuuluvat oikeudelliset kysymykset.

Osaamisalue ja tiimit

EU ja kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Ota yhteyttä