Siiri

Melartin

Riidanratkaisu

Associate

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Siiri

Melartin

Siiri Melartin on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

Osaamisalue ja tiimit

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä