Klaus

Majamäki

Julkiset hankinnat
Maksukyvyttömyys
Riidanratkaisu

He is able to open up the situation in an understandable language for non-legal experts.

CHAMBERS EUROPE

Klaus

Majamäki

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana. Klausin erikoisosaamiseen kuuluvat insolvenssimenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit.

Klausilla on myös monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa hankintavalitusasioissa ja avustanut hankintamenettelyissä hankintayksiköitä ja tarjoajia.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA
CHAMBERS EUROPE

Osaamisalue ja tiimit

Julkiset hankinnat

Kokeneet asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että tarjoajia monimutkaisissa hankintamenettelyissä ja sopimusasioissa. Laadimme myös oikeudellisia lausuntoja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. Avustamme vuosittain kymmenissä julkisia hankintoja koskevissa oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Maksukyvyttömyys

HPP:n asiantuntemukseen kuuluvat kaikki insolvenssioikeuden eri osa-alueet sekä niihin liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset. Asiantuntijoidemme osaaminen perustuu usean vuosikymmenen kokemukseen. Toimimme insolvenssioikeuden kaikilla osa-alueilla, kattaen yrityssaneerausmenettelyiden selvittäjinä toimimisen ja konkurssipesien pesänhoidon. Erityisosaamisemme on asiakkaidemme käytössä myös rahoitus- ja yritysjärjestelyprojekteissa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä