Mikko

Leppä

Riidanratkaisu

Mikko Leppä is probably the best dispute lawyer I have ever encountered

LEGAL 500

Mikko

Leppä

Mikolla on pitkä kokemus koti- ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä asiakkaiden strategisessa neuvonnassa erityisesti kriisitilanteissa. Mikko toimii säännöllisesti myös välimiehenä kaupallisissa välimiesmenettelyissä sekä asiamiehenä ja uskottuna miehenä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevissa lunastusmenettelyissä.

Kansainväliset asianajajia arvioivat hakemistot (mm. Who’s Who Legal, Chambers and Partners) ovat vuosien varrella rankanneet Mikon Suomen johtavien riidanratkaisujuristien joukkoon.

Mikko luennoi säännöllisesti erityisesti riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen liittyvistä teemoista.

SUOMI, ENGLANTI, RUOTSI & SAKSA
ASIANAJAJA, VARATUOMARI
CHAMBERS GLOBAL, CHAMBERS EUROPE, LEGAL 500

Osaamisalue ja tiimit

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä