Tatu

Jaarinen

Riidanratkaisu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Tatu

Jaarinen

Tatu Jaarinen avustaa asiakkaita kaupallisten riitojen ratkaisuun liittyvissä asioissa. Tatu neuvoo ja edustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä, oikeudenkäynneissä, sovintoneuvotteluissa ja muussa konfliktinhallinnassa.

Tatu on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoja projektitoimituksia, it-sopimuksia, rakentamista, kiinteistöjä, yrityskauppoja, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA, VARATUOMARI

Osaamisalue ja tiimit

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä