Uusi säännös määräävästä markkina-asemasta päivittäistavarakaupassa tulee voimaan vuonna 2014

Eduskunta hyväksyi 28. toukokuuta 2013 kilpailulakiin uuden säännöksen, jonka mukaan päivittäistavarakaupan toimijalla katsotaan automaattisesti olevan määräävä markkina-asema, jos sen markkinaosuus Suomessa ylittää 30 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kahden suurimman toimijan, K- ja S-ryhmien, tulee säännöksen seurauksena huomioida määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskeva sääntely toiminnassaan. Muutos tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014.

Kilpailulain muutos ei vaikuta Suomen päivittäistavarakaupan rakenteeseen eikä se estä markkinatoimijoita kasvamasta tai kilpailemasta keskenään taikka vaikuta paikallisten kauppiaiden toimintaan muulla tavoin. Vain sellaisten päivittäistavarakaupan toimijoiden, joiden valtakunnallinen markkinaosuus ylittää 30 prosenttia, tulee muutoksen seurauksena arvioida hinnoittelukäytäntöjään ja muita kaupankäynnin ehtojaan uudelleen.

Kaksi suurinta päivittäistavarakaupan toimijaa ovat julkisuudessa kritisoineet muutosta ja katsoneet sen johtavan korkeampiin vähittäismyyntihintoihin ja vaikeuttavan paikallisten tuotteiden ostamista.  Useimmat lakiehdotuksesta lausuneet tahot kuitenkin kannattivat muutosta, koska sen katsottiin lisäävän kilpailua vähittäiskaupassa ja alentavan elintarvikkeiden perinteisesti korkeita hintoja Suomessa.

Kilpailulain muutoksesta ja sen vaikutuksista lisätietoja antaa Senior Associate, asianajaja Maarika Joutsimo, jonka tavoittaa puhelimitse numerosta +358 50 338 8495 tai sähköpostitse osoitteella maarika.joutsimo@hpplaw.fi.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä