Työtuomioistuin kumoaa ahtaajien pyrkimyksen ottaa vastuulleen konttien tankosurrauksen

Vuosien ajan AKT on vaatinut, että konttien tankosurraus aluksilla suomalaisissa satamissa tulisi suorittaa AKT:n omien ahtaajien toimesta, vaikka yleensä tankosurrauksen suorittaa aluksien oma henkilökunta. Kun kiistaa ei saatu ratkaistua Satamaoperaattorit ry:n kanssa, AKT ryhtyi boikotoimaan suoraan tiettyjä laivayhtiöitä. Asia tuli työtuomioistuimen arvioitavaksi, joka totesi AKT:n rikkoneen työmarkkinarauhaa kohdistamalla painostustoimia varustamoihin, jotta nämä tilaisivat tankosurraustyön satamaoperaattoriyrityksiltä.

Asianajotoimisto HPP:n osakkaan Matti Komosen aihetta koskeva artikkeli ”Työtuomioistuin kumoaa ahtaajien pyrkimyksen ottaa vastuulleen konttien tankosurrauksen” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä