Työoikeuden merkitys yrityksissä kasvaa jatkuvasti

Jokainen uutisia vähänkin seurannut tietää, että työelämän rakenteet ovat kokeneet viime vuosina runsaasti muutoksia. Kansallisia ja kansainvälisiä mullistuksia ovat aiheuttaneet lisääntynyt kilpailu, globalisaatio ja digitalisaatio, ja niiden myötä myös työelämää koskevat lait ja säädökset ovat muuttuneet huomattavasti.

Yritysten on luonnollisesti tulkittava muuttuneita lakeja ja säädöksiä voidakseen sovittaa omat tarpeensa ja toimintansa säädösten mukaisiksi. Tämä on johtanut siihen, että yrityksissä tarvitaan entistä enemmän työoikeuden asiantuntemusta.

Kuvaa monimutkaistaa entisestään se, että samalla tavat tehdä työtä muuttuvat jatkuvasti. Ns. perinteiset työsuhteet ovat saaneet rinnalleen uudenlaiset työsuhteiden ja työn tekemisen muodot.

Muutos on niin nopeaa, ettei muuttuvakaan lainsäädäntö aina pysy mukana yhteiskunnallisen muutoksen vauhdissa. Jos ennen työ tehtiin pääasiassa työpaikalla kello yhdeksän ja viiden välillä, nykyisin asia ei ole lainkaan yhtä itsestään selvä. Jopa aivan työn perusasiat saattavat tarvita tulkintaa uudenlaisessa kontekstissa: miten, milloin, missä ja kenen lukuun työtä tehdään.

Työoikeuden roolia korostaa myös se, että se on saanut vahvan jalansijan monilla muilla juridiikan aloilla. Tämä on huomattu esimerkiksi yrityskaupoissa ja esimerkiksi erilaisissa vero-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kaikesta tästä johtuen HPP:n panostaa jatkossa työoikeuden osaamiseen entistäkin vahvemmin. Osana tätä panostusta olen liittynyt HPP:n jo ennestään ammattitaitoiseen ja vahvaan työoikeustiimiin.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on toteuttaa myös työoikeuden saralla HPP:n perusajatusta eli tarjota ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä neuvoja, jotka palvelevat asiakkaittemme liiketoiminnan tarpeita.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä