Täydennysrakentamisen erityiskysymykset -seminaari täytti Rake-salin Runeberginpäivänä

HPP järjesti erittäin ajankohtaisen täydennysrakentamista koskevan seminaarin 5.2.2015. Etenkin pääkaupunkiseutua vaivaava pula rakennusmaasta lisää painetta maapinnan ylä- ja alapuoliselle täydennys- ja käyttötarkoitusmuutosrakentamiselle. Seminaari kokosi huomattavan joukon kiinteistöalan ammattilaisia kuuntelemaan HPP:n asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vaihtamaan ajatuksia täydennysrakentamiseen liittyvistä juridisista erityiskysymyksistä.

Senior Advisor Mikko Erkkilä loi esityksessään katsauksen asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muutoksen edellytyksistä ja muutokseen liittyvistä viranomaismenettelyistä erityisesti viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa.

Senior Advisor Suvi Marttinen käsitteli puheenvuorossaan rakennussuojelua, johon liittyvät kysymykset tulevat usein ratkaistaviksi täydennysrakentamishankkeissa. Puheenvuoro keskittyi rakennushankkeen toteuttajan mahdollisuuksiin osallistua suojelun viranomaisprosessiin sekä keinoihin vaikuttaa rakennussuojelumääräysten sisältöön.

Osakas Jari Tuomala kävi esityksessään läpi täydennysrakentamiskohteen maaperän ja rakenteiden pilaantumiseen soveltuvia määräyksiä sekä hankkeen toteuttajan puhdistamisvelvoitteita.

Senior Associate Antti Rikala ja Associate Pauliina Lievonen käsittelivät täydennysrakentamiskohteen hallinnanjaon järjestämistä horisontaalisesti ja vertikaalisesti.

HPP:n kiinteistöryhmä antaa mielellään lisätietoa seminaarista ja siinä käsitellyistä aiheista.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä