Sisältääkö jakelusopimus kiellettyjä kilpailunrajoituksia?

Jos yritysten välinen jakelusopimus sisältää yhdenkin ns. vakavan kilpailunrajoituksen, voi EU- tai kansallinen kilpailuviranomainen todeta koko sopimuksen pätemättömäksi ja määrätä sakkoja sopimusta soveltavalle yritykselle. Suomessa markkinaoikeus määräsi 3 miljoonan euron sakot Iittalalle, joka vaati sopimuksissaan jälleenmyyjiltään tietyn jälleenmyyntihinnan noudattamista estäen niitä kilpailemasta keskenään. EU-tapauksissa kielletyiksi ehdoiksi on katsottu mm. tuotteen internet-myynnin täydellinen kieltäminen jälleenmyyjältä sekä jälleenmyytävien tuotteiden rinnakkaistuonnin estäminen.

Kaikki kilpailua rajoittavat jakelusopimusten ehdot eivät ole kuitenkaan kiellettyjä. Laki sallii tietyin perustein esimerkiksi enimmäis- ja ohjehinnat, alueellisen yksinmyynnin ja valikoivat jakelujärjestelmät. Kiellettyjä sopimusehtoja ovat jälleenmyyntihinnan määräämisen lisäksi muu kuin kilpailusäännöissä hyväksytty asiakkaiden tai alueiden jakaminen jälleenmyyjien kesken. Valikoivaa jakelujärjestelmää sovellettaessa vakava kilpailurajoitus on jälleenmyyjälle asetettu kielto myydä tietyille loppuasiakkaille tai kielto myydä samaan järjestelmään kuuluvalle jälleenmyyjälle. Ehto, joka estää loppukäyttäjiä, itsenäisiä korjausliikkeitä tai palveluntarjoajia hankkimasta varaosia suoraan valmistajilta, on myös kielletty.
Tietyt sopimusehdot (esim. tietyntyyppiset kilpailukiellot) ovat kiellettyjä vain silloin kun ostajan tai myyjän markkinaosuus ko. tuote- tai palvelumarkkinalla ylittää kilpailusäännöissä määritetyt prosenttirajat. Yritys, jonka markkinaosuus ylittää määritetyn rajan, saa poikkeussäännön nojalla soveltaa kilpailua rajoittavaa ehtoa, jos se pystyy osoittamaan, että järjestelystä syntyy kilpailusääntöjen edellyttämiä tehokkuusetuja.

Jakelusopimusten kilpailuoikeudellinen arviointi on monimutkaista. Yritysten on tunnettava kilpailusäännöt, ja itse arvioitava, ovatko niiden soveltamien sopimusten ehdot sallittuja. Sopimusten lainmukaisuusarviointi on suositeltavaa tehdä säännöllisesti osana yrityksen riskinhallintaa. Arviointi kannattaa tehdä jo ennen kuin kilpailuviranomainen aloittaa sopimusten tutkinnan, jolloin juridiset riskit voidaan minimoida.

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners on erikoistunut kilpailuoikeudelliseen konsultointiin. Olemme toimineet yli 10 vuoden ajan yhteistyössä TKP Oy:n kanssa järjestämällä mm. kilpailuoikeudellista koulutusta ja neuvontaa. Autamme mielellään yritystänne arvioimaan soveltamienne jakelusopimusten lainmukaisuuden. TKP:n jäsenyritykset saavat alennusta listahinnoistamme 15 %.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä