Saatavan valvonta konkurssissa

Jako-osuutta saadakseen velkojan on valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla pesänhoitajalle kirjallinen valvontakirjelmä.  Konkurssivalvonnan tekemisestä ja valvontakirjelmän sisällöstä on säännöksiä sekä Suomen konkurssilaissa että Euroopan unionin neuvoston antamassa maksukyvyttömyysasetuksessa. Sääntely ei ole täysin yhdenmukaista, joka on tullut myös esille viimeaikaisessa oikeuskäytännössä.

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersin osakkaan Juho Lenni-Taattolan ja associaten Matias Leskisen artikkeli aiheesta ” Saatavan valvonta konkurssissa” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä