Rake sali täyttyi Jäte – uusi kriittinen resurssi -asiakasseminaarista

FIBSin ja HPP:n järjestämä seminaari keräsi Rake-salin täyteen kuulemaan jätealan uusimmista trendeistä.

Vuonna 2012 voimaan tullut uusi jätelaki ja sen nojalla tulevina vuosina uudistettavat lukuisat jätealan asetukset muokkaavat koko alan toimintaedellytyksiä osin radikaalistikin – kuten orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto vuodesta 2016 eteenpäin. Seminaarissa käsiteltiin jätteiden kierrätystä ja sen tehostamista, uuden jätesääntelyn merkitystä, jätealan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ympäristöliiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia.

Puhujat edustivat laajasti jätealalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia avanneita yrityksiä ja alustuksissa korostuivat jätealan uudet toimintamallit, kuten liikennepolttonesteiden valmistus jätteestä ja kierrätysöljyn valmistus jäteöljystä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä