Nora Gahmberg-Hisinger nimitetty Suomen WISTAn Pohjoismaisen yhteistyön edustajaksi

Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen kansalliset WISTA -järjestöt (Women’s International Shipping and Trading Association) ovat perustaneet uuden WISTA Nordic -yhteistyömuodon. Suomen WISTA-järjestön Pohjoismaisen yhteistyön edustajaksi on nimitetty HPP:n osakas Nora Gahmberg-Hisinger. Gahmberg-Hisinger vastaa WISTA Finlandin hallituksessa kansainvälisistä asioista.

WISTA on johtavissa asemassa merikuljetusalalla oleville naisille suunnattu kansainvälinen järjestö, joka tukee jäseniään järjestämällä muun muassa verkostoitumis-, koulutus- ja mentorointitilaisuuksia. WISTAan kuuluu yli 2.000 jäsentä 32 jäsenvaltiossa.

WISTA Nordic -yhteistyö mahdollistaa kohdistetumman ohjelman laatimisen erityisesti Pohjoismaisille jäsenvaltioille, jotka ovat edelläkävijöitä muun muassa merikuljetusalan rahoitusjärjestelyihin, laivakehittelyyn sekä laivan suunnitteluun liittyvissä ympäristökysymyksissä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä