Konkurssipesän vastuu vastikeveloista

Korkein oikeus on hiljattain ottanut ennakkopäätöksessään (KKO 2015:103) kantaa kysymykseen, olivatko konkurssipesän omistamiin golfosakkeisiin liittyvät vastikevelat (syntyneet konkurssimenettelyn alkamisen jälkeen) konkurssipesän massavelkaa ja tuliko ne maksettavaksi niiden erääntyessä ja ennen muiden velkojien konkurssivaateiden maksua.

Asiassa oli Korkeimmassa oikeudessa kysymys siitä, oliko konkurssipesä massavelkavastuussa vaadituista vastikeveloista ja mikäli vastikevelkojen katsottaisiin olevan massavelkaa, voisiko konkurssipesä kuitenkin vapautua velkavastuustaan hylkäämällä osakkeet ja luopumalla niiden määräysvallasta golfyhtiön hyväksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että konkurssipesä ei ollut massavelkavastuussa golfyhtiön velkomista maksuista. Kyseisen ennakkopäätöksen voidaan katsoa sitoneen massavelkojen kattavuuden tiukemmin lain sanamuotoon sekä vahvistaneen yleisesti konkurssimenettelyn tavoitteita. Kyseinen ennakkopäätös voi lisäksi tulla sovellettavaksi myös muun tyyppisten osakkeiden vastikkeisiin.

ILO:n artikkeliin

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä