HPP:n teknologiatiimi kasvusuunnassa

HPP:n teknologiaryhmä on saanut joukkoonsa suuren joukon uusia juristeja viime syksyllä HPP:lle siirtyneiden osakkaiden, Kari-Matti Lehden ja Pekka Raatikaisen, myötä.

Teknologiatiimi kasvoi jo heti alkusyksystä kerralla harpaten, kun tiimissä aloitti lokakuun aikana kolme uutta jäsentä: Jenni Halkilahti, Ella Parviainen ja Terhi Rekilä. Ella ja Terhi ovat viime vuoden aikana valmistuneita lakimiehiä, joilla on opintojen ohella hankittua monipuolista työkokemusta. Jenni puolestaan on valmistunut vuonna 2014 ja työskennellyt teknologia-asioiden parissa lakimiehenä jo noin vuoden verran ennen liittymistään HPP:lle.

Lisää vahvistusta teknologiatiimi sai vuoden vaihteen jälkeen, kun tammikuussa työskentelyn aloittivat teknologia-alalla jo pitkään kokemusta kerännyt Niina Perilä sekä kokoaikaisena traineena Tero Jyrhämä. Tero on loppuvaiheen oikeustieteen opiskelija, joka on kiinnostunut teknologiajuridiikasta. Niinalla puolestaan on kokemusta asianajo- ja lakimiestehtävistä Suomesta ja Iso-Britanniasta yhteensä noin 15 vuoden ajalta ja hän on myös suorittanut asianajotutkinnon kummassakin maassa. Niina on tehnyt uransa aikana monipuolisesti töitä teknologian saralla. Ennen siirtymistään HPP:lle Niina työskenteli muun muassa Nokialla ja Microsoftilla tukien mobiililaite- ja palveluliiketoimia. Toimittuaan useita vuosia yrityslakimiehenä Niina halusi kuitenkin palata takaisin asianajotyöhön. Nimenomaan HPP:lle Niina halusi toimiston hyvän maineen sekä vauhdilla kasvavan teknologiatiimin vuoksi. Niina toteaa: ”Näin uusien osakkaiden, Kari-Matin ja Pekan, mukaantulon mahdollisuutena päästä itsekin osalliseksi kasvuvaiheessa olevan liiketoiminnan kehittämistä”. Myös Tero halusi HPP:lle, koska kuuli uusien osakkaiden olevan kokeneita tekijöitä, joilta voisi oppia paljon.

Kysyttäessä syitä HPP:lle hakemiselle Jenni, Ella ja Terhi mainitsevat niin ikään tilaisuuden päästä mukaan kasvavan asianajotoimiston laajentuvaan teknologiaryhmään olleen kiinnostava tekijä. Esimerkiksi Jenni toteaa HPP:lle hakeutumisen syistään seuraavaa: ”Halusin päästä työskentelemään ja kehittämään teknologiaan liittyvää juridista osaamistani alan huippujen kanssa ja koin, että HPP tarjoaisi minulle parhaat eväät ammattitaitoni kehittämiseen”. Tämän lisäksi kaikki kolme huomauttavat kuulleensa HPP:stä vain hyvää. Työskentely on myös täyttänyt kolmikon odotukset. Kaikki voivat olla yhtä mieltä Ellan kiteytyksestä: ”HPP:llä tehdään tiukasti töitä, mutta ilmapiiri on rento”. Jenni jatkaa sanomalla, että oppi jo ensimmäisten viikkojen aikana paljon uusia asioita monipuolisten työtehtävien myötä. Terhi huomauttaa lisäksi, että ”jo näin alkuvaiheessa voi kokea, että HPP:llä panostetaan paljon lakimiesten osaamisen kehittämiseen”. ”Ensivaikutelma on hyvin positiivinen” on myös Teron kiteytys alkutunnelmista.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä