HPP:n ja Ohjelmistoyrittäjät ry:n seminaarissa käytiin lävitse ohjelmiston toimitus-, kehitys- ja ylläpitosopimusten osalta olennaisimpia periaatteita ja ehtoja

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy järjesti yhdessä Ohjelmistoyrittäjät ry:n kanssa seminaarin koskien ohjelmiston toimitus-, kehitys- ja ylläpitosopimuksien olennaisimpia periaatteita ja ehtoja. Tilaisuudessa käytiin lävitse mm. toimitus- ja ylläpitoehtojen eroja silloin, kun kyseessä on asiakkaalle asennettavaa tai palveluna toimitettavaa ohjelmisto. Esityksessä kiinnitettiin lisäksi huomiota seikkoihin, jotka aiheuttavat yleensä eniten kitkaa neuvoteltaessa toimitus- ja ylläpitosopimuksia sekä SaaS-palvelusopimuksissa asiakasvaatimusten huomioonottamiseen.  Mitkä ovat yleisimmät asiat joista tulee erimielisyyksiä toimituksen aikana ja sen jälkeen? Seminaarissa käytiin käytännönläheisesti lävitse ohjelmiston toimitukseen liittyvät sopimukselliset haasteet kansainvälistä näkökulmaa unohtamatta.

Seminaarin puhujina toimivat HPP:n osakkaat Terho Nevasalo ja Markku Mäkinen sekä Sympan toimitusjohtaja Keijo Karjalainen ja Midaxon toimitusjohtaja Kaija Erkkilä. Tilaisuuden ensimmäisenä aiheena oli Sympan toimitusjohtajan pitämä esitys matkasta kohti kansainvälisyyttä, ja sen tuomista haasteita. Tämän jälkeen Terho Nevasalo puhui ketterästä kehityksestä toimitusmallina sekä yleisemmin toimitussopimusten neuvottelemisesta.

Midaxon toimitusjohtaja puolestaan puhui kokemuksistaan siitä, miten Midaxo toteutti kansainväinvälisen kasvun ja millaisia kokemuksia on tullut matkan varrella. Hammarström Puhakka Partnersin toimitusjohtaja Markku Mäkinen piti oman esityksensä kehitys- ja ylläpitosopimuksista

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä