HPP:n Aleksei Hanninen väitteli yritysten liiketoimintamallien uudelleenjärjestelyn siirtohinnoittelusta

HPP:n Senior Associate Aleksei Hanninen väitteli 20.4.2018 oikeustieteen tohtoriksi aiheesta ”Transfer pricing of business restructurings from the perspective of Russian, Finnish and U.S. tax law”. Hanninen käsittelee väitöskirjassaan, missä laajuudessa konsernin liiketoimintamallin uudelleenjärjestely voi tulla siirtohinnoittelun kohteeksi Venäjän, Suomen ja Yhdysvaltain siirtohinnoittelusäännösten mukaan ja miten markkinaehtoperiaatteen mukainen siirtohinta tulee määrittää sellaisille omaisuuserille, joiden katsotaan tulevan siirtohinnoittelun kohteeksi uudelleenjärjestelyissä. Erityisesti Venäjän nykyiset siirtohinnoittelusäännökset eivät ole olleet aikaisemmin laajemman akateemisen tutkimuksen kohteena.

Tutkimuksessa havaitaan, että Suomessa ja Yhdysvalloissa liiketoimintamallin muutokset tulevat laajemmin siirtohinnoittelusäännösten ja markkinaehtoperiaatteen soveltamisen kohteeksi kuin Venäjällä. Venäjällä siirtohinnoittelun kohteeksi näyttävät tulevan lähtökohtaisesti vain siirrettävä aineellinen omaisuus ja immateriaalioikeudet, kun taas Suomessa ja Yhdysvalloissa myös muu aineeton omaisuus ja liiketoimintamallin muuttamiseen liittyvä olemassa olevien sopimusten ennenaikainen päättäminen voivat tulla siirtohinnoittelun piiriin. Lisäksi erillisten omaisuuserien siirtoa voidaan Suomessa ja Yhdysvalloissa tarkastella joissain tilanteissa (liiketoiminta)kokonaisuuden siirtona, mikäli se tuo markkinaehtoperiaatteen näkökulmasta parhaimman lopputuloksen.

Liiketoimintamallin muutostilanteen siirtohinnoitteluun voi myös liittyä epävarmuustekijöitä: yhtiöille voi olla hankalaa määrittää, missä laajuudessa tietyt omaisuustyypit (erityisesti aineeton omaisuus) tulevat siirtohinnoittelun piiriin käsillä olevassa uudelleenjärjestelyssä ja mikä menetelmä soveltuu parhaiten siirtohinnan määrittämiseen. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin mahdollista poistaa esimerkiksi veroviranomaisten kanssa laadittavilla kahden- tai monenkeskisillä ennakkohinnoittelusopimuksilla ja ilmoitus- ja dokumentaatiovelvollisuuden huolellisella noudattamisella.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä