HPP ja Pöyry järjestivät yhteistyössä seminaarin toimivan ympäristöluvan vaatimuksista

HPP:n ja Pöyryn järjestämässä seminaarissa keskusteltiin ympäristölainsäädännön uudistuksista ja sujuvan ympäristölupamenettelyn edellytyksistä.

HPP:n osakas Kari Marttinen sekä Jaana Tyynismaa Pöyryltä avasivat seminaarin.  Kari Marttinen esitteli uuden hallitusohjelman tuomat muutokset sekä ympäristösuojelulain uudistuksen kolme vaihetta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskukselta puhui ympäristölupien voimassaolosta nykylainsäädännön valossa.

Pirkko Seitsalo ja Maarit Korhonen Pöyryltä esittelivät direktiivilaitosten erityiskysymyksiä, kuten BAT-päätelmien huomioimisesta lupahakemuksessa.

Katsauksen ympäristölupamenettelyyn asianajajan silmin tarjosi Suvi Marttinen HPP:ltä. Hän esitti viimeaikaisia viranomaiskäytäntöjen muutoksia, kuten pakkokeinojen ja vesisuojeluohjelmien merkitys lupaharkinnassa. Pöyryltä Kirsi Koivunen antoi käytännön näkökulmia hyvään ympäristölupahakemukseen. Koivunen esimerkiksi antoi kokemuksia ympäristölupahakemuksen laadinnan ongelmakohdista.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä