HPP alppilajien maajoukkueiden kumppaniksi

HPP ja Ski Sport Fin­land ovat sol­mi­neet mark­ki­noin­ti- ja pal­ve­lu­yh­teis­työ­so­pi­muk­sen. Kak­si­vuo­ti­nen yh­teis­työ­so­pi­mus kat­taa kat­to­jär­jes­tön mo­lem­pien la­ji­ryh­mien alp­pi- ja frees­ty­le­hiih­don maa­jouk­ku­eet. HPP nä­kyy myös alp­pi­la­jien kan­sal­li­sis­sa kil­pa- ja nuo­ri­so­ta­pah­tu­mis­sa.

Ski Sport Fin­land on vuon­na 2008 pe­rus­tet­tu it­se­näi­nen la­jiyh­dis­tys, joka jä­sen­seu­ro­jen­sa kans­sa vas­taa Suo­mes­sa alp­pi- ja frees­ty­le­hiih­don la­jien ke­hit­tä­mi­ses­tä ja me­nes­tyk­ses­tä. Alp­pi­la­jien maa­jouk­kueis­sa toi­mii 20 val­men­nuk­sen ja huol­lon asian­tun­ti­jaa, jot­ka vas­taa­vat 50 ur­hei­li­jan val­men­tau­tu­mi­ses­ta.

Linkki tiedotteeseen

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä