EU:n asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista on tullut voimaan 12.1.2023

EU:n asetus (EU) 2022/2560 sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista (Foreign Subsidies Regulation, FSR) tuli voimaan 12. tammikuuta 2023. Asetuksella puututaan EU:n ulkopuolisten valtioiden myöntämistä tuista EU:ssa toimiville yrityksille aiheutuviin kilpailun vääristymiin, ja sitä sovelletaan kaikkeen taloudelliseen toimintaan EU:ssa.

Asetus antaa Euroopan komissiolle tutkintavaltuudet EU:n ulkopuolisten valtioiden tuille, jotka on myönnetty EU:ssa taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille. Tämä toimivalta, kuten myös asetuksessa asetetut velvollisuudet yrityksille perustuvat asetuksessa säädettyihin rahamääräisiin kynnysarvoihin. Asetuksen kynnysarvot perustuvat yrityskeskittymien osalta liikevaihtoon ja ulkomaisen tuen määrään ja julkisten hankintamenettelyjen osalta hankintasopimuksen arvoon ja ulkomaisen tuen määrään.  Asetuksen perusteella ilmoitettavia yrityskeskittymiä tai julkisia hankintoja koskevia sopimuksia ei saa toteuttaa komission tutkinnan aikana. Jos Euroopan komissio katsoo EU:n ulkopuolisen valtion tuen vääristävän sisämarkkinoita, se voi edellyttää yrityksiltä toimenpiteitä tai hyväksyä niiltä sitoumuksia vääristymän korjaamiseksi. Euroopan komissiolla on myös toimivalta estää tällaista tukea saaneen yrityskeskittymän tai hankintasopimuksen toteuttaminen.

Asetusta sovelletaan 12. heinäkuuta 2023 alkaen. Yrityksiä koskeva ilmoittamisvelvoite tulee voimaan 12. lokakuuta 2023.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä