Eduskunta päätti: Kaikki kilpailukiellot työsuhteissa maksullisiksi

Kilpailukieltosopimuksia koskeva lakimuutos on ollut valmisteilla pitkään, mutta asiasta on nyt päätetty. Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva lakimuutos velvoittaa työnantajat maksamaan työntekijöille korvausta työsuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvista kilpailukielloista.  Maksuvelvoite koskee kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Muutos antaa työnantajille aihetta pohtia kilpailukieltosopimusten käyttöä entistäkin tarkemmin, sillä niiden harkitsematon käyttö voi johtaa huomattaviin tarpeettomiin lisäkustannuksiin.  

Eduskunta hyväksyi 10.11.2021 lakiehdotuksen, jonka myötä kilpailukieltosopimuksiin liittyy jatkossa työnantajan säännönmukainen maksuvelvoite. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022. Uutta säännöstä sovelletaan ennen muutoksen voimaantuloa solmittuihin kilpailukieltosopimuksiin vasta 1.1.2023 lukien.

Kaikki kilpailukiellot maksullisiksi

Lakimuutos velvoittaa työnantajat maksamaan korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista, kun tällä hetkellä korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden mittaisia kilpailukieltoja.

Korvauksen määrästä säädetään uudessa säännöksessä myös aiempaa täsmällisemmin. Se määräytyy kilpailukiellon pituuden perusteella seuraavasti:

  • Kilpailukiellot kestoltaan enintään kuusi kuukautta: 40 % työntekijän tavanomaisesta palkasta kilpailukiellon ajalta.
  • Kilpailukiellot kestoltaan yli kuusi kuukautta: 60 % työntekijän tavanomaisesta palkasta kilpailukiellon ajalta.

Työnantaja voi vapautua maksuvelvoitteesta irtisanomalla kilpailukieltosopimuksen. Irtisanomisaika on vähintään kolmasosa sovitun rajoitusajan pituudesta, aina kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työantaja saa irtisanoa ennen lain voimaantuloa solmitun kilpailukieltosopimuksen vuoden 2022 aikana ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajalta vaadittavat toimenpiteet

Työnantajan näkökulmasta lakimuutoksella voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Jokaisen kilpailukieltosopimuksia käyttävän työnantajan tulisi siten ryhtyä asiassa toimenpiteisiin viimeistään nyt.

Työnantajan tulisi

  • arvioida kilpailukieltosopimusten taloudellinen merkitys sekä jo voimassa olevien kilpailukieltosopimusten osalta että muutoin.
  • arvioida, mitkä kilpailukieltosopimukset työnantaja haluaa pitää voimassa lakimuutoksesta huolimatta, ja toisaalta, mistä kilpailukieltosopimuksista työnantaja on valmis luopumaan. On syytä myös ottaa huomioon, että kilpailukieltosopimuksen pätevyys edellyttää joka tapauksessa aina lain mukaista erityisen painavaa syytä.
  • ryhtyä toimenpiteisiin niistä kilpailukieltosopimuksista luopumiseksi, joista maksaminen ei ole liiketoiminnallisesti kannattavaa tai muuten järkevää.

Uusia työsopimuksia solmittaessa jokaisen kilpailukieltosopimuksen peruste ja tarpeellisuus tulisi ylimääräisten taloudellisten velvoitteiden välttämiseksi arvioida huolellisesti. Uuden lain myötä kilpailukieltosopimus vakioehtona –ajatusmalli johtaa väistämättä tarpeettomiin liiketoiminnan kustannuksiin.

Ota yhteyttä

HPP:n työoikeustiimi keskustee mielellään kanssasi lakimuutosten vaikutuksista liiketoimintaasi. Kilpailukieltoja koskevissa lisäkysymyksissä ja muissa työoikeudellisissa asioissa voit olla yhteydessä:

Johanna Salonen
asianajaja, VTM, Senior Associate
+358 50 368 7812
johanna.salonen@hpp.fi

Henna Kinnunen
asianajaja, osakas, työoikeusryhmän vetäjä
+358 50 342 2245
henna.kinnunen@hpp.fi.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä