Defensor Legis 1/2018; Valitusoikeus yrityskauppapäätöksistä

Kansallisessa oikeuskäytännössä kolmannelle taholle ei ole annettu oikeutta valittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston antamasta yrityskauppapäätöksestä tai tällaisen päätöksen ehtomääräyksistä. Euroopan komission antamista yrityskauppapäätöksistä sitä vastoin muillakin kuin yrityskaupan osapuolilla, kuten esimerkiksi kilpailijoilla tai asiakkailla, on ollut huomattavan laaja valitusoikeus. Artikkelissa käydään läpi yrityskauppapäätösten valitusoikeutta koskeva kansallinen ja EU:n lainsäädäntö sekä keskeisin oikeuskäytäntö. Lopuksi pohditaan, onko nykyinen kansallisen lainsäädännön epäselvä ja EU:n oikeuskäytännön kanssa ristiriitainen tulkinta valitusoikeudesta ongelmallinen, ja olisiko kolmannen valitusoikeutta koskevaa kansallisen lain tulkintaa perusteltua muuttaa vastaamaan EU-oikeudessa sovellettua käytäntöä.

Senior Advisor Maarika Joutsimon ja Associate Liisa Tarkkilan artikkeliin

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä