Vastuu vanhoista kaatopaikoista – KHO:2013:187

HPP avusti menestyksekkäästi yksityishenkilöä hallintopakkomenettelyssä, jossa kysymys oli vanhan vuonna 1957 toimintansa lopettaneen kaatopaikan aiheuttaman pilaantumisen selvitysvastuun kohdistamisesta. Uudenmaan ympäristökeskuksessa vuonna 2009 vireille pantu asia eteni Vaasan hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi tapauksessa vuosikirjaratkaisun KHO:2013:187. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaatopaikkaa aiemmin pitänyttä ja siten pilaantumisen aiheuttanutta kaupunkia voitiin pitää selvitysvastuullisena. Asiasta ei ollut aiempaa oikeuskäytäntöä.

Koska selvitysvastuu ja siitä sinällään erillinen kunnostusvastuu kulkevat usein rinnakkain, voidaan KHO:n ratkaisun katsoa merkitsevän myös linjavetoa varsinaiseen kunnostusvastuuseen. Sekä selvitys- että kunnostusvastuuta koskevana linjavetona ratkaisulla on olennaista painoarvoa monille kaatopaikkoja pitäneille kunnille, sillä se asettaa kunnille kaatopaikan pitäjinä vastuun myös vanhoista kaatopaikoista.

HPP:ltä avustajana asiassa toimi asianajaja, osakas Jari Tuomala.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä