HPP toimi yhtiön asiamiehenä tienpitäjän lunastusvelvollisuutta koskevassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2014:24

Valtatien 7 parantamista Haminan kohdalla koskevan maantietoimituksen kohteena oli ollut aikaisemmin yhtiön huoltoasemakiinteistönä toiminut tila. Yhtiön omistama huoltoasemakiinteistö oli sijainnut pääosin asemakaavan mukaisella liikennealueella (LT) ja noin 0,2 hehtaarin suuruisen alueen osalta suojaviheralueella (EV-1). Yhtiö vaati kyseistä huoltoasemakiinteistöä lunastettavaksi kokonaan sekä liikennealueen että suojaviheralueen osalta, koska yhtiöllä ei ollut mitään käyttöä jäljelle jäävälle suojaviheralueelle. Maapohjakorvaukseksi lunastettavasta alueesta tuli määrätä 40 euroa neliömetriltä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus oli tienpitäjänä katsonut, että lunastuksen kohteena tulisi olla vain liikennealue. Maapohjan arvoksi ELY-keskus esitti 4 euroa neliömetriltä.

Tienpitäjä oli toimituksessa määrätty lunastamaan kiinteistön alueesta se osa, joka kuului liikennealueeseen. Lunastustoimikunta katsoi, että asemakaavassa suojaviheralueeksi osoitettu jäännöskiinteistö oli menettänyt liiketontin arvonsa ja vastasi enää raakamaan arvoa, joka oli 2 euroa neliömetriltä. Lunastustoimikunta määräsi yhtiölle korvattavaksi jäännöskiinteistön arvonalennuksena liikennealueen maapohjan kohteenkorvauksen ja raakamaan arvon välisen erotuksen.

Maaoikeus kumosi yhtiön valituksen johdosta jäännöskiinteistön arvonalentumista koskevan toimitusratkaisun ja määräsi myös jäännöskiinteistön lunastettavaksi. Maaoikeus korotti samalla maapohjasta toimituksessa määrätyn kohteenkorvauksen koko lunastettavan kiinteistön osalta 23 euroksi neliömetriltä.

Tienpitäjä ELY-keskus valitti maaoikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli enää siitä, onko tienpitäjä velvollinen lunastamaan yhtiöltä myös jäännöskiinteistön.

Korkein oikeus ei muuttanutmaaoikeuden tuomion lopputulosta. Korkein oikeus totesi  johtopäätöksenään, että koska maantiestä aiheutuu jäännöskiinteistön käytölle huomattavaa haittaa ja koska tätä ei tilusjärjestelyillä voida poistaa tai olennaisesti vähentää, ovat maantielain 67 §:ssä lunastuksen laajentamiselle säädetyt edellytykset olemassa. Tienpitäjä ELY-keskus oli siten velvollinen lunastamaan yhtiöltä myös asemakaavan mukaisella suojaviheralueella sijaitsevan jäännöskiinteistön yhtiön vaatimusten mukaisesti.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä