HPP toimi Terrafamen neuvonantajana Sotkamon kaivoksen toimintaan keskeisesti liittyvien omaisuuserien ostossa

Terrafame

HPP avusti Terrafame Group Oy:tä ja Terrafame Oy:tä  järjestelyssä, jossa Terrafame Oy osti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvät keskeiset omaisuuserät. Ostettaviin omaisuuseriin kuuluvat mm. tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. HPP:n tiimiä johti osakas, toimitusjohtaja Markku Mäkinen ja tiimiin kuuluivat osakas Tarja Pirinen, Senior Associate Jussi Salo sekä muita HPP:n lakimiehiä.

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafame Oy:n omistaa Terrafame Group Oy.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä