HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa Suomen Malmijalostus tekee noin 54 miljoonan euron sijoituksen Keliber Oy:öön

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa Suomen Malmijalostus tekee noin 54 miljoonan euron sijoituksen Keliber Oy:öön

HPP avusti kaivos- ja akkualan omistus- ja kehitysyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:tä sen sijoittaessa Keliberin Oy:öön 53,95 miljoonaa euroa suunnatussa osakeannissa. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä nousee noin 14 prosentista 20 prosenttiin. Ennen nyt tehtyä sijoitusta Suomen Malmijalostus ja aiemmin myös Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sijoittaneet Keliberiin yhteensä EUR 16,7 miljoonaa euroa.

Keliberin kesällä 2022 valmisteleman rahoitusratkaisun myötä sen enemmistöomistajaksi ja hankkeen päärahoittajaksi nousi kansainvälinen kaivostoimintaan ja mineraalien jalostukseen keskittynyt Sibanye-Stillwater. Suomen Malmijalostus on Keliberin toiseksi suurin omistaja.

Elokuussa 2022 Keliberin litiumjalostamon ympäristölupa sai lainvoiman, ja loppuvuodesta yhtiö ilmoitti aloittavansa jalostamon rakentamisen valmistelut Kokkolan suurteollisuusalueella. Joulukuussa 2022 yhtiö sai ympäristö- ja vesitalousluvat myös Rapasaaren kaivosalueelle sekä Päivänevan rikastamolleen. Keliberin tavoitteena on käynnistää litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2025. Integroituun tuotantoon perustuvan investoinnin arvo on kokonaisuutena noin 590 miljoonaa euroa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä