HPP toimi maanomistajan asiamiehenä liito-oravaa koskevassa KHO:n vuosikirjaratkaisussa KHO 2014:13

ELY-keskus oli yhtiön metsänkäyttöilmoituksen johdosta rajannut päätöksellään avohakkuun ulkopuolelle 3,7 hehtaarin suuruisen alueen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana.

Yhtiö valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen pitäen rajoitusta liian laajana. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen.

KHO puolestaan kumosi vuosikirjaratkaisullaan 2014:13 sekä ELY-keskuksen päätöksen että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian ELY-keskukselle uudelleen ratkaistavaksi. KHO:n mukaan lainvalmisteluasiakirjoissa esitetty käsitys lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pienialaisuudesta, suojelun korvauksettomuudesta ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta merkitsivät tässä tapauksessa, että suojelurajaus oli liian laaja.

Päätös osoittaa, että korvaukseton suojelu, jota liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta noudatetaan, ei voi johtaa merkittäviin menetyksiin maanomistajan kannalta. Tässä tapauksessa suojelu olisi merkinnyt jopa 100 000 euron suuruisen puun myyntitulon menetystä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä