HPP toimi Global Equipment Services and Manufacturing Inc:n oikeudellisena neuvonantajana JOT Automation Oy:n yrityskaupassa

GES

HPP toi­mi Global Equipment Services and Manufacturing, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na rahoitusjärjestelyssä, jossa GES teki vuonna 2016 sijoituksen JOT Automation Oy:öön (”JOT”) ja jonka toisessa vaiheessa GES nyt irtaantui sijoituksestaan  JOT:n koko osakekannan kaupan yhteydessä. Järjestelyn toteuduttua 4.6.2018, omistus JOT:ssa siirtyi kiinalaiselle Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd:lle.

JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jol­la on lii­ke­toi­min­taa Suo­men li­säk­si Vi­ros­sa, Kii­nas­sa, Ita­lias­sa, Un­ka­ris­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

GES on Ka­li­for­nian pii­laak­sos­sa San Jo­ses­sa pää­kont­to­ri­aan pi­tä­vä yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut elekt­ro­niik­ka- ja puo­li­joh­de­teol­li­suu­den tuo­tan­no­noh­jauk­seen ja tes­taus­lait­tei­den suun­nit­te­luun ja tar­jo­aa lait­tei­den suun­nit­te­lu- ja val­mis­tus­pal­ve­lui­ta ja mui­ta pal­ve­lui­ta glo­baa­lis­ti.  GES toi­mii Yh­dys­val­to­jen li­säk­si Kii­nas­sa, In­tias­sa, Viet­na­mis­sa ja Ja­pa­nis­sa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä