HPP on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kiinalaisen CAITECin kanssa

HPP on allekirjoittanut Kiinan kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön akatemian (Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, CAITEC) kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoitus on tukea taloudellista ja sijoittamiseen liittyvää yhteistyötä Kiinan kansantasavallan ja Suomen välillä.

Suomalaiselle asianajotoimistolle tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä läheistä yhteistyötä Kiinan valtiollisten viranomaisten kanssa, auttaa HPP:n asiakkaita ja suomalaisia yrityksiä löytämään rahoitusta kiinalaisista lähteistä sekä tukea kiinalaisten ja suomalaisten yritysten liiketoimintaa molemmissa maissa. Odotamme innolla, että voimme auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja kasvattaa Suomen ja Kiinan välillä toteutettavien sopimusten ja projektien määrää”, kommentoi HPP:n Kiina-praktiikasta vastaava osakas Markku Mäkinen.

Yhteistyöhön kuuluu sopivien sijoitusprojektien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen molemmissa maissa, aktiivinen tietojenvaihto sekä kohdistettujen seminaarien ja delegaatioiden järjestäminen molempiin maihin, kuten myös oikeudellinen neuvonta kyseisiä projekteja toteutettaessa.

Sopimus on tunnustus siitä huomattavasta kokemuksesta, joka HPP:llä on Kiinaan liittyvissä transaktioissa ja projekteissa avustamisesta. Markku Mäkinen on toiminut Nokia Kiinan lakiosaston johtajana Pekingissä, minkä lisäksi HPP:n juristeihin kuuluu mandariinikiinaa äidinkielenä puhuva juristi Yanhuan Zhou. HPP on toiminut sekä Kiinaan suuntautuvissa että Kiinasta lähtöisin olevissa projekteissa erityisesti M&A- ja sijoituksia koskevissa toimeksiannoissa.

HPP kuuluu Suomen johtaviin liikejuridiikan asianajotoimistoihin, ja HPP:llä on merkittävä kokemus sekä kansainvälisistä transaktioista että muunlaisista rajat ylittävistä toimeksiannoista. HPP keskittyy tiettyihin avainsektoreihin (energia ja infrastruktuuri, rahoituspalvelut, teknologia, media ja telekommunikaatio, televiestintä, kuljetus/logistiikka sekä lääke- ja bioteollisuus) ja on kehittänyt markkinoiden johtavan ymmärryksen näiden sektoreiden oikeudellisista kysymyksistä. HPP toimii Helsingissä ja sen vakituisiin asiakkaisiin kuuluu Suomen ja maailman johtavia yrityksiä ja instituutioita.

Kiinan kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön akatemia (CAITEC), Kiinan kauppaministeriön alaisuudessa toimiva tutkimukseen ja neuvonantoon keskittynyt osasto, on vuonna 1948 perustettu politiikkasuuntautunut instituutti. Akatemian päätavoite on tukea kaupankäyntiin liittyvien menettelytapojen kehittämistä tuottamalla ajankohtaista ja syvällistä tutkimustietoa ja analyysejä ajankohtaisista aiheista sekä laatia menettelytapaehdotuksia.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä