HPP neuvoi Euroopan investointipankkia Suomen oikeuden osalta yhteensä 60,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelyissä koskien eri alojen innovaatioita

WaveRoller

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia Suomen oikeuden osalta eri alojen innovaatioita koskevissa, yhteensä 60,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelyissä. Järjestelyt toteutetaan ‘InnovFin – EU Finance for Innovators’ -rahoitusinstrumenteilla, joiden taloudellisena tukena on Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin pitkäaikaisia luottoja myöntävä rahoituslaitos, jonka omistajia ovat unionin jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2015 EIP edisti yhteensä 1,62 miljardilla eurolla suomalaisia hankkeita useilla sektoreilla, kuten terveydenhuollon, teollisuuden ja televiestinnän alalla.

InnovFin-ohjelmaan kuuluu useita erityisiä rahoitusinstrumentteja, kuten esimerkiksi Enevon, Frosmon sekä Canatun EIP:ltä saaman tuen mahdollistanut ”MidCap Growth Finance”. Enevo (15 miljoonaa euroa) kehittää vallankumouksellista sensoriteknologiaa ja pilvipalveluihin perustuvaa käytönhallinta-alustaa jäte- ja kierrätysteollisuudelle. Frosmo (8,5 miljoonaa euroa) rahoittaa sen kolmivuotisen investointiohjelman, jonka tavoitteena on B2C-e-kaupankäyntiin liittyvän optimointiratkaisun kansainvälistyminen sekä tuotekehitys. Canatu (12 miljoonaa euroa) tulee jatkamaan taitettavien näyttöjen vallankumouksellisten materiaalien kehittämistä.

AW-Energy (10 miljoonaa euroa) oli kaikkien aikojen ensimmäinen yhtiö, jota rahoitettiin ”Energy Demo Projects”-instrumentilla. Laina tukee ”WaveRoller”-teknologian kaupallistamista, joka tuottaa sähköä valtameren aalloista.  Lopuksi, Mobidiag (15 miljoonaa euroa) oli kolmas “Infectious Diseases Finance Facility” -ohjelman kautta rahoitusta saanut yhtiö, jonka tarkoituksena on edistää yhtiön ”Novodiag”-diagnostiikkamenetelmää, joka on automatisoitu on-demand-ratkaisu pienille laboratorioille sekä hajautetuille yksiköille.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist, ja häntä avustivat associatet Elina Valkonen ja Sini Paajanen. Norton Rose Fulbright LLP toimi johtavana ulkoisena neuvonantajana avustaen EIP:n lakiasiainosastoa asiassa.

Lisätietoja transaktioista saa alla olevista EIP:n lehdistötiedotteista (englanniksi).

InnovFin

Wave Roller

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä