HPP avusti Wärtsilää Jordanian voimalaitosprojektissa

HPP:n rahoitus- ja energiatiimi osakas Björn Nykvistin johdolla avusti Wärtsilä-konsernia Suomen oikeuden kannalta Jordaniaan rakennettavan voimalaitoksen rahoituksen järjestämisessä.

Wärtsilän johtama yhteenliittymä toimittaa Jordaniaan IPP3:n, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitoksen, joka valmistuessaan on voimalaitostyyppinsä suurin maailmassa ja pystyy hyödyntämään pääpolttoaineinaan sekä maakaasua että raskasta polttoöljyä ja varapolttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Avaimet käteen -periaatteella toteutettavan kokonaisurakan arvo on 552 miljoonaa dollaria, josta Wärtsilän osuus on 334 miljoonaa dollaria. Voimalaitos sijaitsee 30 kilometriä Ammanin ulkopuolella Al Manakherissa ja on suunnitelmien mukaan toimintavalmiina vuoden 2014 syyskuuhun mennessä.

Wärtsilää avustivat osakas Björn Nykvistin lisäksi osakas Antti Säiläkivi sekä associate Elina Valkonen, senior associate Timo Ukkonen ja senior advisor Jouko Kiesi.

Ainutlaatuiseen projektiin voit tutustua lähemmin englanninkielisessä Wärtsilä Stories -julkaisussa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä