HPP avusti Suomen Malmijalostus Oy:tä sen portfolioyhtiön Keliber Oy:n rahoitusjärjestelyssä

HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd on oikeutettu hankkimaan 100% Akkerman Finland Oy:stä

HPP avusti Suomen Malmijalostus Oy:tä rahoitusjärjestelyssä, jossa sovittiin 40 miljoonan euron jatkorahoituksesta Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaalle sijoittuvalle litiumhydroksidihankkeelle. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa eteläafrikkalainen Sibanye-Stillwater merkitsi Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja nykyiset osakkeenomistajat 10 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Sibanye-Stillwaterilla on myöhemmin mahdollisuus merkitä Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla. Suomen Malmijalostuksen sijoitus järjestelyssä oli 3,80 miljoonaa euroa ylittäen omistusosuuden mukaisen osuuden.

Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Se huolehtii valtion kaivosomistuksista ja tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella Suomen Malmijalostus Oy tekee kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä