HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta viiden Suomessa sijaitsevan toimitilakiinteistön hankinnassa

REAL ESTATE_white

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiönsä omistukseen kiinteistöportfolion kaupassa neljän kiinteistöyhtiön osakekannan sekä yhden kiinteistöyhtiön enemmistöosakkeet. Yhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 21.000 neliömetriä.

HPP toimi järjestelyssä Redito AB:n hallinnoiman Serena Properties AB:n oikeudellisena neuvonantajana.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä