HPP avusti ranskalaista energia-alan suuryritystä TotalEnergiesiä sen hankkiessa 20 prosentin osuuden suomalaisesta start-up-yhtiöstä Ductorista

HPP avusti ranskalaista energia-alan suuryritystä TotalEnergiesiä sen hankkiessa 20 prosentin osuuden suomalaisesta start-up-yhtiöstä Ductorista

HPP avusti ranskalaista energia-alan suuryritystä TotalEnergiesiä sen hankkiessa 20 prosentin osuuden suomalaisesta start-up-yhtiöstä Ductorista. Ductor on kehittänyt innovatiivista teknologiaa korkeatyppipitoisen orgaanisen jätteen, kuten siipikarjan lannan, käsittelyyn. Korkeatyppipitoista orgaanista jätettä on yleensä vaikeaa käyttää biometaanin tuotannossa, joten mahdollistamalla uudentyyppisen käsittelyn teknologian avulla autetaan nopeuttamaan biokaasun arvoketjun kehitystä ja myötävaikuttamaan energiasiirtymään. Lisäksi transaktio avaa TotalEnergiesille uusia markkinamahdollisuuksia.

TotalEnergies on myös solminut yhteistyön Ductorin kanssa useiden biometaanin tuotantoprojektien kehittämiseksi ja niihin investoimiseksi pääasiallisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ductorilla on jo tekeillä viidestätoista kahteenkymmeneen hanketta, joista osa on jo pitkällä. Yhteistyökumppanit suunnittelevat ensimmäisen tuotantolaitoksen kehittämistä Ohioon Yhdysvaltoihin. Yhteishankkeen ehtojen mukaan TotalEnergies markkinoi biometaanin tuotantoa ja Ductor kestävien biolannoitteiden tuotantoa.

HPP:n energiatiimi on luokiteltu yhdeksi alansa johtavista tiimeistä Suomessa ja on kokenut neuvonantaja joissakin merkittävimmistä Suomessa tällä hetkellä meneillään olevissa uusiutuvaan energiaan, hiilestä irtautumiseen ja vihreään siirtymään liittyvistä hankkeista. Alan asiantuntemus yhdistettynä vankkaan transaktiokokemukseen tekee HPP:stä erinomaisen valinnan oikeudelliseksi neuvonantajaksi transaktioihin ja projekteihin. Ota yhteyttä Björn Nykvistiin tai Andrew Cottoniin  saadaksesi lisätietoja.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä