HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen osallistuessa Norsepower Oy:n varainhankintakierrokseen

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa Suomen Malmijalostus tekee noin 54 miljoonan euron sijoituksen Keliber Oy:öön

HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen osallistuessa Norsepower Oy:n viimeisimpään Series C-varainhankintakierrokseen. OGCI Climate Investments on hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen erikoistunut sijoittaja ja Norsepower Oy on johtava kansainvälinen mekaanisten purjeiden toimittaja suurille laivoille. Kierroksella hankittiin onnistuneesti 28 miljoonaa euroa.

Ranskalainen varainhoitaja Mirova, Natixis Investment Managementin vaikuttavuussijoituksiin erikoistunut osakkuusyhtiö, johti varainhankintaa sen pääomarahaston Mirova Environment Acceleration Capitalin kautta. Kierrokseen osallistuivat lisäksi Ilmastorahasto, pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco, Tesi ja Power Fund III. Nämä pääomasijoittamisellaan vaikuttavuuteen keskittyvät organisaatiot ovat yhdistäneet voimansa, jotta Norsepower voi laajentaa tuotantoaan sekä kasvattaa polttoainetta säästävän ja päästöjä vähentävän teknologiansa saatavuutta.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä