HPP avusti NCC Roadsia Destian asfalttipäällysteliiketoimintojen hankkimisessa

HPP avusti loppuvuonna 2011 NCC Roads Oy:tä Markkinaoikeudessa koskien Kilpailuviraston tekemää esitystä NCC Roads Oy:n ja Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n välisen asfalttipäällysteliiketoimintaa koskeneen yrityskaupan kieltämiseksi. Kilpailuvirasto päätti elokuussa 2011 esittää kaupan kieltämistä. Tämän jälkeen asia siirtyi Markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

NCC Roads Oy:n ja Destia Oy:n välinen yrityskauppa oli ensimmäinen yrityskaupan kieltoesitys, joka käsiteltiin Markkinaoikeudessa. Kilpailuviraston kieltoesityksen perusteena oli yhteisen määräävän markkina-aseman syntyminen NCC Roads Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n välille yrityskaupan seurauksena.

Markkinaoikeus hyväksyi marraskuussa 2011 yrityskaupan asettamillaan ehdoilla. Ehdot olivat kuitenkin sellaiset, joita NCC ei katsonut mahdolliseksi osaltaan toteuttaa. Tämän johdosta NCC ja Destia päättivät perua aikaisemmin solmitun liiketoimintakaupan. NCC ja Destia tekivät tämän jälkeen uuden yrityskaupan, jossa kaupan rakennetta muutettiin aikaisemmasta. Kyseinen uusi yrityskauppa sai sittemmin marraskuussa 2011 Kilpailuviraston yrityskauppaluvan.

Markkinaoikeus päätyi yhteisen määräävän markkina-aseman syntymisen osalta samalle kannalle Kilpailuviraston kanssa, vaikka NCC:n ja Lemminkäisen välillä ei ollut esimerkiksi ristiinomistusta tai tavanomaisia kaupallisia sopimuksia pidemmälle meneviä sopimusjärjestelyjä.

HPP:n kilpailuoikeusryhmästä Tuomas Saraste, Anu Aaltonen, Kiti Karvinen sekä Laura Olkkonen avustivat NCC Roads Oy:tä yrityskauppavalvontaprosessissa Kilpailuvirastossa ja Markkinaoikeudessa.

 

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä