HPP avusti menestyksekkäästi Vapoa energiaturpeen hinnoitteluun liittyvässä Kilpailuviraston tutkinnassa

Kilpailuvirasto (1.1.2013 alkaen Kilpailu- ja kuluttajavirasto) tutki Kuopion Energia Oy:n tekemän toimenpidepyynnön perusteella, onko Vapo Oy:n energiaturpeen hinnoittelu kilpailusääntöjen mukaista. Kuopion Energia väitti Vapon syyllistyneen toimituskaudella 2009–2010 kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön perusteettomilla ja kohtuuttomilla energiaturpeen hinnankorotuksilla.

Kilpailuvirasto päätyi tekemiensä selvitysten lopputuloksena siihen johtopäätökseen, ettei Vapo ollut syyllistynyt kilpailusäännösten kieltämään kohtuuttomaan hinnoitteluun energiaturpeen myynnissä.  Virasto arvioi Vapon hinnankorotuksia ja hinnoittelun tasoa tarkastelemalla erityisesti sen turveliiketoiminnan kannattavuutta. Virasto totesi yleisesti olleen tiedossa, että viime vuosien kesät olivat olleet sateisia, eikä turpeen kokonaistuotantotavoitteisiin ollut päästy. Myös ympäristölupamenettelyn nykyiset edellytykset ja kesto saattoivat johtaa lisäinvestointitarpeisiin ja -kustannuksiin ja siten hinnankorotuspaineisiin. Kilpailuvirasto katsoi, että asiassa esille tulleiden seikkojen perusteella ei ollut syytä epäillä, etteikö Vapon hintojen korotus perustunut todellisiin energiaturpeen tuotannon kustannusnousuihin. Virasto poisti asian käsittelystään 16.11.2012 antamallaan päätöksellä.

Vapoa avustivat Kilpailuviraston tutkimusten aikana asianajaja, osakas Jouni Alanen sekä asianajaja Maarika Joutsimo.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä