HPP avusti menestyksekkäästi Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden lunastusta koskeneessa välimiesmenettelyssä

HPP avusti Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sitä koskevassa välimiesmenettelyssä.

Lunastushintaa koskeva välimiesoikeuden tuomio annettiin kesäkuussa 2013.

Välimiesoikeus vahvisti osakkeen lunastushinnaksi 30 euroa Livalin alkuperäisen vaatimuksen mukaisesti.

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä