HPP avusti menestyksekkäästi Helsingin seudun ympäristöpalveluita

HPP avusti menestyksekkäästi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY:tä) Ämmässuon biokaasulaitoksen hankintamenettelyyn liittyvässä oikeusprosessissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus totesi vuosikirjaratkaisussaan (KHO 2013:123), että hankintayksikkö oli vapautettu kilpailutusvelvoitteesta, erityisalojen hankintalaki ei soveltunut (eikä myöskään luonnollisesti laki julkisista hankinnoista) kyseiseen hankintaan ja näin ollen hankintamenettely jäi kokonaisuudessaan kilpailutusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Tapauksen osalta merkityksellistä oli, että kyseisen hankinnan osalta sovellettiin ensimmäisen kerran Suomessa oikeusprosessissa erityisalojen hankintalain 10 §:n useita toimintoja koskevaan hankintaan liittyviä tulkintaperiaatteita CHP -laitoksen hankinnan osalta. Edelleen tapauksessa sovellettiin ensimmäisen kerran Suomessa komission 19.6.2006 myöntämää poikkeusta kilpailutusvelvoitteesta hankintojen osalta, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sähkön tuotanto ja myynti.

HPP:n hankintaoikeustiimistä oikeusprosessin hoitamiseen osallistuivat osakas Tuomas Saraste ja senior associate Timo Ukkonen

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä