HPP avusti Kymenlaakson Sähkö Oy:tä omistusjärjestelyssä, jonka ansiosta sen jakeluverkko säilyi kotimaisessa omistuksessa

kymenlaakson-sahko-kuva-1

HPP toimi Kymenlaakson Sähkö Oy:n juridisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Kymenlaakson Sähkö Oy hankki suurimman yksittäisen osakkeenomistajansa Kotkan kaupungin omistamat yhtiön osakkeet suunnattuna omien osakkeiden hankintana noin 70 miljoonan euron hankintahinnalla. Kymenlaakson Sähkö Oy on 12 kunnan ja kaupungin omistama energiayhtiö.

Omien osakkeiden suunnattu hankinta rahoitettiin osittain Kymenlaakson Sähkö Oy:n tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja SEB Leasing Oy:n välisellä noin 50 miljoonan euron arvoisella ns. sale and lease back järjestelyllä, jonka kohteena on osa yhtiön omistamasta sähköverkosta.

Kokonaisjärjestelyn yhteydessä toteutettiin myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n pankkilainojen uudelleenrahoittaminen.

HPP avusti Kymenlaakson Sähkö Oy:tä kaikissa kokonaisjärjestelyyn liittyvissä juridisissa seikoissa, mukaan lukien omien osakkeiden hankinnasta johtuviin sopimuksiin ja yhtiöoikeuteen sekä sale and leaseback -järjestelyyn ja pankkirahoitusta koskevaan järjestelyyn liittyvä neuvonanto.

Järjestelyn ansiosta Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakeluverkko säilyi sen tavoitteiden mukaisesti yhtiön hallinnassa ja siten kotimaisessa omistuksessa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä