HPP avusti Finaviaa maakuntalentoasemilla tarjottaviin palveluihin liittyneessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto käynnisti Oy Lappeenranta International Airport Ltd:n toimenpidepyynnön johdosta selvityksen koskien Finavian epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja suoritti asian selvittämiseksi tarkastukset 21.3.-26.3.2012 ja 5.6.2012 Finavia Oyj:n ja Airpro Oy:n Vantaan ja Lappeenrannan toimitiloissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutki toimenpidepyynnön johdosta Finavian mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä maakuntalentoasemien maahuolinta- ja eräissä matkustajapalveluissa sekä näiden palveluiden tarjoamiseen tarvittavien toimitilojen vuokraamisessa.

Finavia ylläpitää Suomen lentoasemaverkostoa ja sen hallinnassa on 25 lentoasemaa Suomen 27 lentoasemasta. Finavia toimii lisäksi lentoasemilla tarjottavien maahuolintapalveluiden palvelutuotannossa kahden tytäryhtiönsä Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n kautta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei saanut tekemiensä tarkastusten ja muiden selvitysten perusteella asiassa näyttöä siitä, että Finavia olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Kilpailu- ja kuluttajavirasto poisti asian käsittelystään 14.8.2013 antamallaan päätöksellä.

Finaviaa avustivat asianajaja, osakas Jouni Alanen, asianajaja Maarika Joutsimo sekä lakimies Kiti Karvinen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä