HPP avusti Euroopan investointipankkia sen ensimmäisessä suomalaisessa oman pääoman ehtoisessa rahoitustoimessa

EIB

HPP neuvoi EIP:tä Suomen oikeuden osalta Kioskedille myönnetyssä 15 miljoonan euron rahoituksessa Kioskedin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan verkkomainonta-alustojen ja -ohjelmistojen alalla. Kyseinen EIP:n ensimmäinen oman pääoman muotoinen rahoitustoimi Suomessa toteutettiin innovatiivisille kasvuyrityksille suunnatuilla uuden sukupolven rahoitusinstrumenteilla InnovFin – EU Finance for Innovators -ohjelman puitteissa, ja sen taloudellisena tukena on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. ”InnovFin MidCap Growth Finance” on rahoitusväline, joka on erityisesti suunniteltu edistämään riskirahoituksen saantia midcap- ja pk-yritysten tutkimus- ja innovointihankkeisiin Euroopan unionissa.

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2014 EIP myönsi Suomeen lainoja yli yhden miljardin euron edestä. Suomessa pankin luotonanto kohdistui kuntien kehityshankkeisiin sekä teollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Kiosked on kehittänyt uuden sukupolven sisällön monetisointialustan, joka on suunniteltu ratkaisemaan verkkomainonnan näkyvyyteen ja kohdentamiseen liittyvät ongelmat. Kiosked toteuttaa tämän dynaamisesti muuttamalla minkä tahansa verkkosisällön yksilöllisiksi mainospaikoiksi riippumatta näytön tai mainoksen muodosta. Kiosked on valittu yhdeksi maailman parhaista teknologiayrityksistä ja hiljattain myös Suomen edustajaksi European Business Awards -kilpailuun 2015/16.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist, ja häntä avustivat associatet Elina Valkonen ja Sini Paajanen. Norton Rose Fulbright LLP toimi johtavana ulkoisena neuvonantajana avustaen EIP:n lakiasiainosastoa asiassa.

Lisätietoa transaktiosta saa EIP:n lehdistötiedotteesta.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä