HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd on oikeutettu hankkimaan 100% Akkerman Finland Oy:stä

HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd on oikeutettu hankkimaan 100% Akkerman Finland Oy:stä

HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd hankki 49 % Akkerman Finland Oy:stä (”AFOy”) hollantilaiselta yksityiseltä malminetsintäyhtiöltä Akkerman Exploration B.V. (AEbv:ltä). Avrupa Minerals Ltd:llä on lisäksi optio hankkia myös loput 51 % AFOy:n osakkeista.

AFOy:llä on kolme kupari-sinkki hanketta Pyhäsalmen VMS malmivyöhykkeellä ja yksi kultahanke Oijärven vihreäkiven vyöhykkeellä Keski-Suomessa.

Avrupa Minerals Ltd on mineraaliesiintymien löytämiseen keskittyvä kasvuorientoitunut alkuvaiheen malminetsintä- ja kehitysyhtiö.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä