HPP avustaa korealaista konsortiota operatiivisten tuulipuistojen hankinnassa Taalerilta

Tuulivoimaturbiinit

HPP on toiminut korealaisen sijoittajista ja rahastonhoitajista koostuvan konsortion neuvonantajana sen hankkiessa osan Taaleri-konsernin sijoituksista suomalaisiin tuulivoimahankkeisiin. Taalerin hallinnoimat rahastot myyvät osuutensa Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoissa korealaisista institutionaalisista sijoittajista koostuvalle konsortiolle. Hana Financial Investments’in ja Korea Investment & Securities’in johdolla korealaiset sijoittajat tekevät sijoituksensa transaktioon sekä velkarahoituksella että pääomasijoituksella NH Amundi’n and IBK Asset Management’n  hallinnoimien rahastojen kautta.

Tuulipuistot, Nyby (8 turbiinia), Myllykangas I (19 turbiinia) ja Myllykangas II (3 turbiinia), sijoittuvat noin 55 km:n etäisyydelle Oulusta pohjoiseen ja niiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 73,2 MW.
Tuulipuistot tuottavat yhteensä sähköä noin 28.000 kotitalouden tarpeisiin ja vähentävät vuositasolla noin 70.000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.
Taaleri Energia jatkaa sijoitusten hallinnointia palvelusopimuksen perusteella ja tarjoaa myös jatkossa tuulipuistojen teknisiä ja kaupallisia palveluja uusille omistajille.

Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2020.

 

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä