Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauskanteen Metsäliitto Osuuskuntaa ja muita metsäyhtiöitä vastaan

Metsa

HPP edusti Metsäliitto Osuuskuntaa (Metsä Groupin emoyhtiö) menestyksekkäästi Metsähallituksen Metsäliitto Osuuskuntaa, Stora Enso Oyj:tä ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan vireillepanemassa kilpailurajoituslain vastaista menettelyä koskevassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Kyseessä on eräs suurimmista suomalaisissa tuomioistuimissa käsitellyistä kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausoikeudenkäynneistä. Metsähallitus vaati Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2011 vireille tulleessa kanteessa metsäyhtiöiltä yhteisvastuullisesti pääomaltaan lähes 160 miljoonaa euroa vahingonkorvausta. Lisäksi Metsähallitus vaati pääomalle viivästys- ja tuottokorkoa sekä noin kuuden miljoonan euron oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, mikä lisäsi Metsähallituksen kokonaisvaatimuksen määrää merkittävästi. Metsähallituksen kanne perustui markkinaoikeuden vuonna 2009 antamaan päätökseen, jossa Metsäliiton, Stora Enson ja UPM-Kymmenen katsottiin vuosina 1997–2004 menetelleen kilpailunrajoituslain vastaisesti raakapuun hankintamarkkinoilla Suomessa.

Käräjäoikeus hylkäsi 22.6.2016 antamassaan tuomiossa Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan ja velvoitti sen korvaamaan metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Käräjäoikeus otti Metsähallituksen vaatimusten vanhentumista harkitessaan huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO:2016:11, jonka perusteella osa vaatimuksista hylättiin vanhentuneina.

Asiassa esitettiin kilpailuoikeudellisille vahingonkorvausasioille ominaisella tavalla huomattava määrä taloudellista asiantuntijatodistelua sekä muuta todistelua kilpailunrajoituksen vaikutuksista raakapuun hintatasoon. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että metsäyhtiöiden kilpailulainsäädännön vastaisesta yhteydenpidosta ei näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle vahinkoa raakapuun alihintana kilpailunrajoituksen aikana tai sen jälkeen.

HPP:n tiimiä johtivat osakkaat Jörgen Hammarström ja Vesa Silaskivi. Lisäksi tiimiin kuuluivat Senior Associate Julia Pekkala, Senior Associate Markus Hamro-Drotz ja Senior Associate Lasse Luoma sekä Associate Anu Ala-Outinen ja Associate Jesse Viljanen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä