Ennakkotapauksessa jätteiden ohiviennistä yli 400 000 euron vahingonkorvaukset HPP:n avustamalle Kiertokapulalle

HPP avusti menestyksekkäästi Hämeenlinnan alueella kunnallisesta jätehuollosta vastaavaa Kiertokapula Oy:tä ns. jätteiden ohivientiä koskevassa pilottioikeudenkäynnissä hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Tapauksessa SITA Suomi Oy oli toimittanut useiden vuosien ajan jätteitä Kiertokapula Oy:n jätteiden vastaanottopaikan ohi suoraan Ekokem Oyj:n polttolaitokseen, minkä johdosta Kiertokapula Oy:ltä oli jäänyt saamatta merkittävä määrä jätteenkäsittelyyn liittyviä maksuja.

Kiertokapula Oy vaati SITA Suomi Oy:ltä saamatta jääneitä maksuja vahingonkorvauksena. Koska osapuolten välillä ei ollut sopimussuhdetta, oli tapauksessa kysymys myös siitä, täyttyivätkö puhtaiden varallisuusvahinkojen korvattavuuden edellytyksenä olevat erittäin painavat syyt.

Ratkaisussaan hovioikeus katsoi SITA Suomi Oy:n menettelyn olleen tahallista tai ainakin törkeän huolimatonta, varsinkin kun otettiin huomioon, että vastaaja oli ammattimaista jätteenkuljetusta harjoittava yritys. Lisäksi hovioikeus katsoi, että Kiertokapula Oy:n tehtävää jätehuollon järjestämisessä oli pidettävä yhteiskunnallisesti tärkeänä. Mm. näillä perusteilla hovioikeus totesi vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttyvän, ja tuomitsi SITA Suomi Oy:n suorittamaan Kiertokapula Oy:n vaatiman vahingonkorvauksen, 423 500 euroa, täysimääräisesti.

Oikeusprosessia HPP:llä hoitivat senior associate Johan Pråhl, associate Miikka Rantanen sekä osakkaat Pekka Puhakka ja Jouni Alanen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä