Johanna

Salonen

Työoikeus

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Johanna

Salonen

Johanna Salonen on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti aina työsopimusten laatimisesta työsuhteen päättymiseen asti. Johannan asiantuntemus kattaa myös työoikeudelliset riita-asiat ja yritysjärjestelyihin liittyvät työoikeudelliset kysymykset.

 

työvapaalla

Osaamisalue ja tiimit

Työoikeus

Asiantuntijoiltamme saat neuvot kai­kis­sa työ­- ja palvelusuhteisiin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä työ- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­mus­ten tekemisestä työ- ja toimisuhteiden päättämiseen sekä työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani päivittäisissä työelämään liittyvissä juridisissa kysymyksissä, erilaisissa työpaikan muutostilanteissa mukaan lukien muun muassa työvoiman uudelleenjärjestelyt ja yhteistoimintaneuvottelut, työvoiman ulkoistamisessa, tietosuojakysymyksissä ja työturvallisuusasioissa.

Ota yhteyttä