Klaus

Nyblin

Lääketeollisuus ja terveydenhuolto
Riidanratkaisu
Teknologia

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Klaus

Nyblin

Klaus Nyblin on erikoistunut lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun. Klausin erityisosaamista ovat myös liikesalaisuuksien suojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja sähköiseen viestintään liittyvät oikeudelliset kysymykset. Klaus on tunnustettu osaaja erityissäänneltyjen toimialojen riidanratkaisijana.

Klaus on kirjoittanut erikoistumisalueiltaan useita artikkeleita ja teoksia.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA

Liikesalaisuuksien suoja (ilmestyy 2023)

Lääkelainsäädännön käsikirja (toim. 2018)

Riidanratkaisu –  käsikirja yritykselle (2012)

Työelämän sähköposti (2009)

 

Osaamisalue ja tiimit

Lääketeollisuus ja terveydenhuolto

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus Life Sciences -toimialan oikeudellisista erityiskysymyksistä sekä merkittävä toimialakokemus lääke-, bioteknologia- ja terveydenhuoltoalalta. Palvelemme sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita erilaisissa terveydenhuollon juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Teknologia

Teknologiatiimimme on yksi maineikkaimmista asiantuntijatiimeistä Suomessa ja hoidamme jatkuvasti vaativia toimitus-, hankinta- ja ulkoistusprojekteja sekä ohjelmistotuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä toimitus-, hankinta-, palvelu- ja lisenssisopimuksia. Lisäksi kehitämme uusia sopimusmalleja. Vahvuutemme näkyy usein pitkäkestoisissa ja merkittävän taloudellisen intressin omaavissa laajoissa ja liiketoimintakriittisissä ulkoistamis- ja hankintaprojekteissa.

Ota yhteyttä